ساز دهنی (هارمونیکا)
هارمونیکا یا سازدهنی جزو سازهای بادی است و در خانواده سازهای زبانه آزاد قرار می گیرد. تولید صوت در این نوع سازها نتیجه ارتعاش یک زبانه از جنس فلز است که تنها یک سرآن به بدنه ساز متصل شده و انتهای دیگرش می تواند آزادانه حرکت کند. به ارتعاش درآمدن این زبانه‌ها در اثر عبورجریان هوا موجب تولید صدای ساز می شود.

سازی کوچک که انواع صداها از آن به گوش می رسد.

هارمونیکا که نوای آن سالهاست روح و قلب جهانیان را تسخیر کرده، سازی ساده و بی تکلّف است.
برای افرادی که می خواهند نواختن سازدهنی را برای نخستین بار تجربه نمایند ، می توان به طور خلاصه گفت که سه نوع اصلی سازدهنی عبارتند از :
_ترمولو
_دیاتونیک
_کروماتیک
-بیس
-کورد