اهميت بينى در صدا


درباره صداهاى تو دماغى درك هاى نادرست بسيارى وجود دارد . برخى از مردم تصور ميكنند كه هواى بيش از حد وقتى بيرون مى آيد به بينى راه يافته و آنجا انعكاس يافته و نتيجتاً به صداها حالت تو دماغى مى دهد . اين حرف تا اندازه اى درست است . وقتى صدايتان را بلند مى كنيد فرض ميشود كه مقدارى هوا به سقف دهانتان هدايت ميشود و مقدارى هم هوا به قسمت نرم سق يا كام (همان سقف) دهان به محوطه سينوس مى رود . حالا يك درس آناتومى (نوك زبان خود را پشت دندانهاى جلو بگذاريد و سپس آن را از جلو به عقب در سقف دهان حركت دهيد . قسمت سفتى كه در جلو احساس ميكنيد سق سفت و قسمت نرمى كه به سوى گلو حس ميكنيد سق نرم است. ) برخى از صداهاى تو دماغى وقتى ايجاد ميشود كه صحبت كننده ته گلوى خود را سفت ميكند و مانع از خروج آزاد هوا از دهان ميشود . وقتى راه آزاد بسته شد مقدارى هوا از راه غير طبيعى به محوطه بينى هدايت ميشود و باعث ميشود صداى تو دماغى زير نسبتاً خشن مشابه صدايى كه جرى لوئيس در نقش پروفسور خل و چل از خود در مى آورد ايجاد شود . وقتى بينى خود را مى گيريد و مانع ورود هوا به بينى ميشويد ، هوايى كه از خروجش مانع ميشويد قابل توجه نيست كه روى صدا اثر بگذارد فقط ممكن است صدا كمى گرفته احساس شود . اگر تغيير شديدى در صدا ملاحظه كرديد ، مسلم است كه شما هواى بيش از اندازه به محوطه بينى ميفرستيد . 

منبع : كتاب (صداى خود را آزاد كنيد) 
نويسنده : راجر لاو (بزرگترين استاد و مربى آواز و صدا سازى دنيا) 
مترجم : سيروس نويدان


آموزشگاه موسيقى آکورد - بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران
آدرس آموزشگاه موسیقی: بالاتر از فلکه اول تهرانپارس، خیابان ۱۱۹ (عادل)، نبش خیابان ۱۵۰ غربی، پلاک ۱، واحد ۲
شماره تماس: 02177735603