هارمونى


در فرود کامل 

وضعیت آکرد اول:
پایه در باس ، سوم در تِنُر ، پنجم در آلتُ ، اکتاو باس در سپرانُ

وضعیت آکرد دوم: 
پایه در باس ، پنجم در تنُر ، اکتاو باس در آلتُ ، سوم در سپرانُ

وضعیت آکرد سوم:
همانند آکرد اول 
در فرود پلاگال 

وضعیت آکرد اول:
پایه در باس ، سوم در تِنُر ، پنجم در آلتُ ، اکتاو باس در سپرانُ

وضعیت آکرد دوم: 
پابه در باس ، اکتاو باس در تنُر ، سوم در آلتُ ، پنجم در سپرانُ

وضعیت آکرد سوم:
همانند آکرد اول 
عدد گزاری اکرد ها بر اساس سپرانُ است.

توضیح:
این سه درجه از مهم ترین درجه ها در مقام های معمول به شمار می روند، به پیوند درجه پنجم به آکرد درجه یکم فرود کامل، و به پیوند درجه چهارم به یکم فرود جنبی یا پلاگال میگویند.

نکته : در وصل درجه یک به پنج نمابان مشترک و  دو بخش دیگر متصل به پایین حرکت میکنند و در وصل پنج به یک نمایان مشترک و دو بخش دیگر متصل به بالا حرکت میکنند همچنین در وصل یک به چهار تنیک مشترک و دو بخش دیگر متصل به بالا حرکت میکنند و در وصل چهار به یک تنیک مشترک و دو بخش دیگر متصل به پایین حرکت میکنند . ونکته دیگر در مورد وصل یک به پنج در آکردهای درجه پنجم سوم آکرد صدای محسوس است و در انسان حالت انتظار را به وجود می آورد به این ترتیب بدیهی است که پس از آن به درجه I وصل گردد.


آموزشگاه موسيقى آکورد - بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران
آدرس آموزشگاه موسیقی: بالاتر از فلکه اول تهرانپارس، خیابان ۱۱۹ (عادل)، نبش خیابان ۱۵۰ غربی، پلاک ۱، واحد ۲
شماره تماس: 02177735603