معرفى ساز قانون


اين ساز به شكل ذوذنقه قائمالزاويه است. بلندترين ضلع (كمى بيشتر از يك متر) ، نزديك به نوازنده و كوتاه ترين آن ، موازى با ضلع قبلى ، دور از او قرار مى گيرد . ضلع سمت راست (به طول تقريبى ٤٠ سانتيمتر) قائم به هر دو ضلع موازى پيشگفته است و ضلع سمت چپ ، اضلاع موازى را به طور مورب قطع ميكند . سمت راست ساز حفره اى به شكل مربع مستطيل به ابعاد تقريبى ١٥ * ٤٠ سانتيمتر قرار گرفته و روى آن را پوستى يك يا چند تكه اى كشيده اند و خركى نسبتاً كم ارتفاع ولى دراز ، با چند پايه در نقاط برابر طى طول پوست ، روى آن تكيه كرده است. 

تعداد اصوات قانون ٢٦ است و هر صوت توسط سه سيم همكوك حاصل ميشود . سيم ها در كنار راست ساز تثبيت شده ، پس از عبور از روى خرك و طى طول ساز. هر سه سيم از ميان دستگاه مخصوصى كه جهت كوك موقت ، (يا زير و بم كردن صوت سيم ها تا حد يك پرده و نيم) تعبيه شده ، عبور مى كند و هر سه سيم به گوشى مخصوص كوك اصلى مى رسد. به كمك دستگاه مخصوص كوك موقت ، كه در قانون هاى مصرى تغيير كوك بسيار سريع و راحت انجام مى گيرد ، مى توان تمام صداهاى كروماتيك مخصوص موسيقى شرق (و موسيقى ايرانى) را از ساز حاصل كرد . نت نويسى قانون امروزه معمولا بر روى دو حامل (پائينى با كليد فا براى دست چپ و بالايى با كليد سُل براى دست راست) عمل ميشود. 
مضراب اين ساز عبارت است از "انگشتانه"اى كه به انگشتان اشاره هر دودست مى كنند. تيغه اى از جنس شاخ ، مانند ناخن به انگشتانه ها الصاق شده كه نوازنده قانون به وسيله آن به سيم هاى ساز زخمه مى زند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه ما تماس حاصل نمایید.
آموزشگاه موسيقى آکورد - بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران
آدرس آموزشگاه موسیقی: بالاتر از فلکه اول تهرانپارس، خیابان ۱۱۹ (عادل)، نبش خیابان ۱۵۰ غربی، پلاک ۱، واحد ۲
شماره تماس: 02177735603